Omgevingszorg
voor mensen
met dementie

svgbeeld2

Koloro biedt maatwerkoplossingen voor de leefomgeving van mensen met dementie.

Het Koloro werkproces

1. Kennismaking.
2. Inventarisatie (inventariseren van de vraag, de knelpunten en/of de uitdaging).
3. Visualisatie-brainstormen (samen brainstormen over de eerste visuele aspecten).
4. Presentatie schetsvoorstellen van de basisoplossing.
5. Opstellen en vaststellen definitief projectplan.
6. Productie en implementatie door ons montageteam.
7. Evaluatie.
Koloro zorgt voor het gehele proces. Van ontwikkeling tot en met oplevering. We houden daarbij rekening met de mensen in de omgeving waar we aan het werk zijn.
GettyImages-813177104