Omgevingszorg
voor mensen
met dementie

result-7

Koloro biedt maatwerkoplossingen voor de leefomgeving van mensen met dementie.

Voor mensen met dementie is een veilige, herkenbare omgeving van levensbelang. Koloro zet haar kennis en kunde in om deze omgevingen te creëren in verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonprojecten en dagbestedingsruimtes.

Met onze concepten optimaliseren we de fysieke omgeving van mensen met dementie waardoor problemen verminderen en het welbevinden verbetert.

Kleur in de zorg

Koloro biedt kennis en praktische oplossingen voor de leefomgeving van mensen met dementie. Door de kwaliteit van de zorgomgeving te verbeteren, verbetert ook de kwaliteit van het leven van deze patiënten. Koloro noemt dit: kleur brengen in de zorg.

Kleur voor bewoners met dementie

Een dementerende bewoner functioneert gemakkelijker en beter in een leefomgeving die prettig, veilig, duidelijk, vertrouwd en herkenbaar is. Gerichte maatwerkoplossingen zorgen voor al die belangrijke details om zo goed en fijn mogelijk te kunnen blijven functioneren.

Kleur voor verpleegkundigen en verzorgenden

Dementerende bewoners die beter functioneren en minder probleemgedrag vertonen verminderen de werkdruk. Het maakt het werk voor de zorgprofessionals gemakkelijker, bevredigender en plezieriger. Met als bijkomend voordelen lagere (directe en indirecte) kosten en betere zorgverlening.

Kleur voor familieleden

Voor familieleden is het niet gemakkelijk om een dierbare naar een andere woonplek over te brengen. Een prettige, veilige, stimulerende en herkenbare leefomgeving is geruststellend en maakt de nieuwe situatie gemakkelijker te accepteren.

20220222_095006