skip to main content

   Laden...


Welkom bij Koloro

'Dementie en Fysieke Leefomgeving'

Home

Koloro levert een bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten met dementie die verblijven binnen de intramurale gezondheidszorg en in thuissituaties.

Hiervoor zet Koloro haar expertise in om voor deze cliënten een prettige en veilige fysieke leefomgeving te creëren. De inrichting van de huiskamers, de sanitaire ruimten, de gangen en de beleefplekken wordt optimaal afgestemd op de (on-) mogelijkheden van deze (groep) cliënten. Koloro verzorgt het gehele traject, van advies tot en met de realisatie.

In een dergelijke gunstige leefomgeving ontstaat ruimte voor rust en balans en daarmee verminderen de gedragsproblemen bij cliënten met dementie. Dat biedt deze cliënten een prettiger leven én dat verlicht de taak van verzorgend- en verplegend personeel, mantelzorgers en familie. U kunt daarmee, veelal met minimale investeringen de kwaliteit van zorg een impuls geven, de werkdruk reduceren en daarmee directe en indirecte kosten besparen.

Onze uitgangspunten en ideeën hebben we vertaald naar een drietal concepten die zich richten op:

  • Client-oriëntatie.
  • Beleven.
  • Bewegen en activiteit.

De invulling en totstandkoming van deze concepten is gebaseerd op:

  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Toepassing van methodieken die zich ook daadwerkelijk in de praktijk hebben bewezen (waaronder de Brein Omgevings Methodiek).
  • Interactie met professionals uit het veld.
  • Toepassen en doorontwikkeling van ‘best practices’.