skip to main content

Werkwijze

Werkwijze

Koloro

  • Adviseert over de inrichting van de fysieke leefomgeving van cliënten met dementie.
  • Realiseert projecten gericht op de fysieke leefomgeving voor deze doelgroep, zowel intramuraal als in thuissituaties.

Ons advies is optioneel. Mogelijk heeft u zelf al concrete ideeën over de optimalisatie van de fysieke leefomgeving. In dat geval is Koloro uw sparingspartner en uw partner voor de daadwerkelijke invulling van uw ideeën.

Advies

Start van het traject kan ons gesprek met de medewerkers zijn die dagelijks met de cliënten optrekken. In overleg met het management en de facilitaire dienst bezoeken we de leefomgeving en brengen deze in kaart. 

Op basis van hiervan verzorgt Koloro een schriftelijke rapportage. Naast de inventarisatie van de huidige situatie worden hierin ook oplossingsrichtingen genoemd die kunnen gaan bijdragen aan de verdere optimalisatie van de leefomgeving van cliënten. 

De inventarisatie met het advies wordt besproken met de betrokkenen (management, facilitaire dienst). 

Het resultaat: praktijkgerichte breed gedragen maatwerkoplossingen die rekening houden met financiële mogelijkheden en die zijn toegesneden zijn op een verdere optimalisatie van de fysieke leefomgeving voor cliënten met dementie.

Realisatie

Onderscheidend in onze aanpak is dat we ook de volledige uitvoering van de maatwerkoplossingen voor onze rekening kunnen nemen.

Kiest u voor Koloro dan ontvangt u een duidelijke offerte. Wij zorgen voor een gedegen voorbereiding met indien noodzakelijk werktekeningen en visualisaties. Na goedkeuring hiervan zorgen wij in overleg met de facilitaire dienst voor een gedegen uitvoering die rekening houdt met de bijzondere omstandigheden waaronder gewerkt moet worden.Werken in een omgeving waar mensen met dementie verblijven vraagt immers om aanpassingen in werkwijzen en gedrag. Onze medewerkers realiseren zich dat terdege. 

Koloro is uw partner voor het gehele traject , van advies tot ontwerp en van ontwerp tot uitvoering en onderhoud.
De regie in één hand en voor u en uw medewerkers slechts één aanspreekpunt.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt het formulier invullen of ons direct bellen voor meer informatie.