skip to main content

Beleefplek voor bewoners

Op een PG afdeling vormt de 'beleefboom' die geplaatst is in de hal tussen de woningen een ware blikvanger. De boom wordt aangekleed met steeds wisselende thema's (feestdagen, seizoenen, gebeurtenissen etc.) of wordt aangekleed met zelfgemaakte spulletjes. De boom vormt daarmee voor cliënten een aantrekkelijke beleefplek met spullen om te betasten en naar te kijken.

Een loopcircuit om te beleven en te bewegen

Binnen de verschillende PG afdelingen van dit verpleeghuis hebben we, in co-productie met medewerkers, een concept voor een loopcircuit voor bewoners ontwikkeld. Uitgangspunten bij  het nieuwe belevingsgerichte loopcircuit zijn 'boeien en bewegen'. De loopcircuits starten in de gangen van de bungalows. Daar wordt de sfeer van een 'straatje' gecreëerd; de slaapkamerdeuren van de bewoners vormen de 'voordeuren van hun huisjes'. 

De aan de bungalows grenzende gangen zijn verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoners. Ze zijn voor heb aantrekkelijk gemaakt door het inrichten van beleefhoekjes, rustplekken en stadsfoto's uit de jaren '50 - '60. De aangrenzende hallen, die voorheen een logistieke functie hadden, zijn ook volledig aangepast aan de (on-)mogelijkheden van de bewoners, zodat ze hier ook gebruik van kunnen maken. De hallen zijn ingericht als stadsparkjes.

Een aantrekkelijke buitenruimte

Een aantrekkelijke buitenruimte, uitdagend en met prikkels voor bewoners van de PG afdeling. Waar het ook nog eens fijn zitten is met elkaar. De kleurrijke prikkels, beleefelementen en een zithoek nodigen uit om te genieten van én in de buitenlucht.

De multifunctionele gang

Onderstaande gang heeft twee functies. Naast het feit dat er aan deze gang facilitaire diensten zijn gehuisvest, wordt de gang tevens gebruikt om overleden bewoners en familie te begeleiden naar de rouwauto. Koloro kreeg de vraag om een ontwerp te maken dat beide functies zou ondersteunen. Koloro nam ook de realisatie voor haar rekening. De medewerkers hebben de gang inmiddels omgedoopt tot 'De Vlindergang'.

Verruimen leefruimte voor cliënten

Binnen een afdeling Kleinschalig Wonen, heeft men in het kader van het project 'Waardigheid en Trots' de beweegruimte voor de cliënten met dementie verruimd met de gang, de hal en de algemene gezamenlijke ruimte. Tegelijkertijd heeft men de belevingsmogelijkheden voor de cliënten vergroot. Dit vroeg om een andere inrichting van de gangen, de hal en de algemene ruimte. Koloro heeft ondersteund in het verder vormgeven van deze ruimtes.