skip to main content

Verruimen leefruimte voor cliënten

Binnen een afdeling Kleinschalig Wonen, heeft men in het kader van het project 'Waardigheid en Trots' de beweegruimte voor de cliënten met dementie verruimd met de gang, de hal en de algemene gezamenlijke ruimte. Tegelijkertijd heeft men de belevingsmogelijkheden voor de cliënten vergroot. Dit vroeg om een andere inrichting van de gangen, de hal en de algemene ruimte. Koloro heeft ondersteund in het verder vormgeven van deze ruimtes.