skip to main content

Garantie

Garantietermijnen

Garantie en garantietermijnen

Koloro hanteert de volgende garantie en garantietermijnen:

Visuals

binnenwerk

- high quality fullcolor folies met beschermlaminaat  : 5 jaar garantie op kleurechtheid, hechting en maatvastheid.

- high quality fullcolor wallcoverprints                           : 5 jaar garantie op kleurechtheid, hechting en maatvastheid.

buitenwerk 

- high quality fullcolor folies met beschermlaminaat  : 3 jaar garantie op kleurechtheid, hechting en maatvastheid.

- high quality fullcolor wallcoverprints                           : 3 jaar garantie op kleurechtheid, hechting en maatvastheid.

 

Specifieke uitsluitingen

  • Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
  • Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.
  • Reparaties zonder schriftelijke toestemming van Koloro, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.

 

Een beroep op garantie dient plaats te vinden binnen de bovenstaande garantieperiode, die ingaat op de dag van oplevering.