Zorgvuldig overleg
en afstemming met
zorgprofessionals

svgbeeld3

Onze concepten en de uitvoering ervan zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en
het toepassen van (brein-/omgevings) methodieken
die zich daadwerkelijk in de praktijk hebben bewezen.
Door zorgvuldig overleg en afstemming met
zorgprofessionals in het veld en het continu door
ontwikkelen van ‘best practices’ blijven we onze
concepten steeds verder verbeteren.

20220222_094120
20220222_0941202
20220222_0941203
20220322_133354
Visuals: muren, ramen, deuren

Bewoners met dementie zijn regelmatig gedesoriënteerd. Een duidelijke omgeving helpt. Bijvoorbeeld door afbeeldingen op muren, ramen en deuren. Deuren die niet geopend hoeven worden door bewoners, kunnen we camoufleren met een prettige visual. Dit kan ook bij ramen. In een badkamer kunnen we accenten aanbrengen die helpen om een toilet of wastafel gemakkelijker te vinden.

Labels, iconen en bewegwijzering

Bij cliënten met dementie is desoriëntatie een probleem. Het helder en slim toepassen van labels, iconen en bewegwijzering helpt om de weg weer te vinden.

Beleefhoekjes

Mensen met dementie gaan, voor zover dat nog gaat, op zoek naar prikkels in de omgeving. Zo ontstaat dwaalgedrag. Unive rsele beleefhoeken bieden prikkels die zijn gericht op de zintuigen. Bijvoorbeeld een tuinkamer of een bibliotheek of ‘thee-corner’.

Snoezel-ruimtes

Snoezelen geeft mensen met dementie de ontspanning die ze nodig hebben. Hoe verder in het stadium van dementie, hoe meer deze mensen alleen nog te bereiken zijn via de zintuigen. Met snoezel-ruimtes kan op een rustige manier contact worden gemaakt en komen mensen tot rust. Denk bijvoorbeeld aan warm licht, een mooi uitzicht of mooie muziek.

Dynamische verlichting

Bij dementerende patiënten vermindert het dag-nacht ritme. Met nachtelijk dwalen, een verhoogd valrisico en prikkelbaar gedrag tot gevolg. Een dynamische verlichting die gedurende de dag verandert, beïnvloedt de biologische klok. Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden geven aan dat dynamische verlichting positieve effecten heeft op het welbevinden van een dementerende.

Akoestische voorzieningen

Zintuigen zoals horen en zien van ouderen gaan achteruit bij het toenemen van de leeftijd. Ouderen compenseren hun gehoorproblemen door liplezen, scherp te focussen en betekenissen in te schatten met flarden van zinnen of woorden zie ze wel verstaan.
Bij mensen met dementie is dit compenserende vermogen beperkt. Ze kunnen prikkels niet meer goed filteren. Ruimtes met akoestische wandpanelen van dempend materiaal maken communicatie zo gemakkelijk als mogelijk.

Interactieve beleefobjecten

Mensen met een dementie in de derde en vierde fase kunnen erg in zichzelf getrokken raken. Dit maakt het lastig om hen te bereiken. Een manier om contact te krijgen is het stimuleren van de zintuigen, zoals de tastzin. Speciale voelpanelen of een thematische geur- of knuffelmuur kunnen positief bijdragen.

Beweegmogelijkheden binnen

Bewegen is goed voor een mens. Onderzoek toont aan dat dit ook voor mensen met dementie geldt. Bewegen stopt het dementieproces niet, maar vertraagt het wel. Een betere doorbloeding zorgt voor een beter denkvermogen, meer rust en minder passiviteit. Veel ouderen met dementie bewegen te weinig. Slimme objecten kunnen een oplossing bieden en bewegen stimuleren. Het stuurwiel op een (gevisualiseerd) schip is een voorbeeld.

Beweegtuin

Onderlinge contacten, bewegen en een gezonde buitenlucht dragen bij aan het welbevinden van ouderen. Een beweegtuin met speciaal ontworpen beweegtoestellen in een aangepaste en op de bezoekers afgestemde tuin biedt alle drie.

Puzzels en spellen op deur/wand

Jong en oud houden van spelletjes. Ze stimuleren het denkvermogen. Ook bij mensen met dementie hebben spellen en puzzels een positief effect. Door samen te puzzelen of te spelen ontstaat de zo belangrijke sociale interactie. Speciale puzzels op deuren of wanden of spellen in verschillende ruimtes dragen bij aan het welzijn van mensen met dementie.

svgbeeld7
GettyImages-1173715097