skip to main content

Nostalgisch koken met Koloro

Nostalgisch koken is een ‘dagje uit’ voor de bewoner, bij voorkeur vergezeld door de partner, een familielid of een vriend/vriendin. De activiteit vindt plaats in en rond de keuken bij u op locatie. De be- woners zijn volop betrokken bij de maaltijdbereiding, praten met de kok over het eten, delen hun eigen ervaringen met eten en kunnen volgen hoe de maaltijd wordt bereid.

De nostalgische maaltijd kenmerkt zich door ambachtelijkheid en door ‘wat vroeger zo gewoon was’: verse worst, vette jus en aerpels. Ook zaken als appelemoes, andijviepetassie en vet spek komen op tafel. Een ware proeverij!

De kok gaat aan de slag met een echte aardappelstamper en niet met de mixer! Appeltjes en aardappelen worden door de mensen die het (nog) kunnen, geschild en de kok maakt daar het eten van. Het ser- vies en materialen op tafel hebben natuurlijk een authentiek karakter denkt daarbij aan de wekpot, beugelfl es en oude pan met bijpassende onderzetter. De sfeer zal zijn soep op het bord, dan het eten op hetzelf- de bord en tenslotte de vla of pudding op het betreffende bord. Kortom een belevingsdag met gevulde maag zoals het vroeger was!


Onze aanpak

In overleg met uw contactpersoon plannen we een voorgesprek in. In dat gesprek bespreken we uw specifieke wensen. We stellen in overleg een programma samen dat is toegesneden op de specifieke doelgroep. We brengen in kaart in hoeverre deelnemers in staat zijn daadw - erkelijk een actieve rol te hebben bij de maaltijdbereiding en hoe die rol er uit zal zien. Zijn er daarnaast nog specifieke dieetwensen of andere zaken waar we rekening mee moeten houden bij het pro- gramma en de samenstelling van de maaltijd, dan worden deze in het voorgesprek kortgesloten. Tevens kunnen wij dan bij u ter plaatse beoordelen welke keukenapparatuur voorhanden is.

Aandachtspunten

Deze activiteit leent zich voor groepen van minimaal 12 tot maximaal 20 personen. De activiteit duurt voor de bewoner 1,5 á 2 uur. Belan- grijk is dat u over eigen keukenapparatuur beschikt waarvan wij voor deze activiteit gebruik mogen maken. Daarnaast een ruimte om de maaltijd te nuttigen (met voldoende tafels en stoelen). Nostalgisch koken is een activiteit van Koloro. Koloro levert een bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten met dementie die verblijven binnen de intramurale gezondheidszorg en in thuissituaties. Hiervoor zet Koloro haar expertise in om voor deze cliënten een prettige en veilige fysieke leefomgeving te creëren.


Nostalgisch koken is een activiteit van Koloro. Koloro levert een bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten met dementie die verblijven binnen de intramurale gezondheidszorg en in thuissituaties. Hiervoor zet Koloro haar expertise in om voor deze cliënten een prettige en veilige fysieke leefomgeving te creëren.