skip to main content

Een loopcircuit om te beleven en te bewegen

Binnen de verschillende PG afdelingen van dit verpleeghuis hebben we, in co-productie met medewerkers, een concept voor een loopcircuit voor bewoners ontwikkeld. Uitgangspunten bij  het nieuwe belevingsgerichte loopcircuit zijn 'boeien en bewegen'. De loopcircuits starten in de gangen van de bungalows. Daar wordt de sfeer van een 'straatje' gecreëerd; de slaapkamerdeuren van de bewoners vormen de 'voordeuren van hun huisjes'. 

De aan de bungalows grenzende gangen zijn verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoners. Ze zijn voor heb aantrekkelijk gemaakt door het inrichten van beleefhoekjes, rustplekken en stadsfoto's uit de jaren '50 - '60. De aangrenzende hallen, die voorheen een logistieke functie hadden, zijn ook volledig aangepast aan de (on-)mogelijkheden van de bewoners, zodat ze hier ook gebruik van kunnen maken. De hallen zijn ingericht als stadsparkjes.