skip to main content

Fysieke leefomgeving

Fysieke leefomgeving

Dementie en het belang van de fysieke leefomgeving

Mensen functioneren in relatie tot de omgeving. Onze omgeving is bepalend voor hoe wij ons voelen en gedragen. Mensen met dementie zijn in nog sterkere mate afhankelijk van de omgeving. Zij raken makkelijk gedesoriënteerd. Het niet herkennen van de omgeving, het niet weten wat ze moeten doen, leidt vaak tot onrustgevoelens. Ouderen hebben daarbij ook te maken met afnemende werking van zintuigen, zoals zien, horen en ruiken.

Mensen met dementie reageren allereerst vanuit hun emotionele brein. Dat zorgt voor meer intuïtieve en impulsieve reacties. Als de omgeving gunstig is (herkenbaar, overzichtelijk, duidelijk en ondersteunend) kan men beter functioneren waardoor onrust en stress afneemt en welbevinden en doelgericht gedrag weer mogelijk wordt.
Daarnaast gaat bij mensen met dementie het geheugen achteruit. Herkenbaarheid en duidelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om dan nog optimaal te kunnen functioneren. Uiteindelijk herinnert men zich de vroegere periode het beste. Ook dit gegeven krijgt een andere dimensie in relatie tot de omgeving.

Koloro neemt deze uitgangspunten steeds mee in haar adviezen, ontwerpen en bij de uiteindelijke realisatie van de toepassingen.

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

Neem dan gerust contact met ons op. 

Tel. 06-52598151
E-mail: info@koloro.nl